דפים

יום רביעי, 5 בספטמבר 2012

שער הקונטרס "מזמור לאיתן"

זהו נוסח השער של קונטרס "מזמור לאיתן" שיצא לאור בוורשה תרנ"ח 1898 - מספר חודשים לאחר פטירת המחבר [שנפטר ב-ו' בכסלו תרנ"ח 1897], ע"י בנו אברהם משכיל לאיתן.


מזמור לאיתן
והוא
שיר ציון
לזמר ולשיר אותו במקהלה

כתוב ברגש וחום לבב על טהרת שפת קֹדֹש

חֻבר מאת הרב החכם המשורר הנודע

ר' נפתלי משכיל-לאיתן ז"ל

יצא לאור על ידי בנו

אברהם משכיל-לאיתן.

בלוית העתקה ללשון יהודית המדוברת.

ווארשא
תרנ"ח

1898