דפים

יום שני, 26 באוקטובר 2015

מכתב מר' נפתלי משכיל לאיתן בעניין עסקי הספרים: יו"ד אדר ב' תרכ"ד

מכתב בכתב ידו של ר' נפתלי משכיל לאיתן
 כדי לראות את התמונות בהגדלה יש למקם את הסמן של העכבר על גבי התמונה, ללחוץ על המקש הימני בעכבר ולבחור באפשרות "פתח קישור בכרטיסיה/לשונית חדשה"
לאחר שהתמונה תיפתח בכרטיסיה חדשה, יש למקם את הסמן על התמונה. אז יהפוך סמן העכבר למעין זכוכית מגדלת. לחצו עם המגדלת על התמונה והתמונה תוצג בהגדלה

נפתלי משכיל לאיתן בסלאוויטא עמוד ראשון

עמוד שני

נפתלי משכיל לאיתן בסלאוויטא עמוד שני


ב"ה  10טען אדר שני תרכ"ד לפק

      יהי שלום במגורם !

הנני היום בסלאוויטא, ומעודי בכל מקום אשר הנני שם עיני ולבי שם שרעפי ועשתונותי שלא לערבב ענין בענין ודבר בדבר, גם עתה בימים אשר הקדשתי לשבת פה שמתי כל מעיָני בטובת עסקי ומסחרי אשר פה, והנה יד שלוחה אלי ותאחז בציצית ראשי ותסחבני סחוב והשלך עד ווילנא, כי הוגד הוגד לי במכתב מביתי כי אכן נודע הדבר לבית ראם, ובמכתב רוצע כליות ולב הקדים אדוני הבית את פני ואומֵר: "כי אויביו יריעו תרועה גדולה כי נפתל נפתלתי אליכם" צר לי מאד כי רעה נגד פני ובידם אין די סמים למרפא למחץ מכתי, עוללותיהם לא יכריעו עוד את בציר ראם ואנה אני בא, לא האמנתי כי הכבוד המדומה וההתפארות אשר לכל חלושי הדעת המכריעים כל טובה וכל עסק כי יד תשוקת ההתפארות חזקה עליהם לא יוכלו התאפק, לא האמנתי כי כל אלה ימצאון גם בהם ולא שלטו ברוחם לא שמעו לקול טובת המסחור האומר החרש והתאפק ואצו להביא העת בלא עת, לא אדוֹנַי ! לא ידעתי אם בזה יתנו קולר על צוארי ללכת אחריהם ביד חזקה או אולי נהפוך הוא כי בונים בזה חַיִץ בינינו. ועתה הביאוני בין המצרים ועלי לדבר שקר בפה מלא אשר לא נסיתי ולהכחיש הדבר מכל וכל, ואיך שאכחיש יראתי פן יכיר את האמת כי זה דרך האנשים אשר לא נסו בשקר כי בדַבְּרָם יציירו להם כי ההד יענה הָפְכוֹ. אך מה אעשה כי נלחצתי אל הקיר ולא ידעתי אם יש בכחכם לתת לי עצה אחרת להסיר מעלי התלונה הזאת, אי לזאת אל יפיחו עוד בזיק הקטן הזה להעלותו לשלהבת רבה כי אם ישפכו עליו דשן ולכסותו, כי כן אמר האיש ההוא בסוף מכתבו: "להודיעו קשט אמרי אמת או להודות על האמת ומודה ועוזב ירוחם או להכות אויביו בשער כי אך שוא ידברו ונקלה בפיהם, ובזה יפיק רצון מאוהבו ..." ואחרי אשר עלי לבחור בדרך האחרון ע"כ יראו גם הם לחזור מדבריהם למראית עין לבל אתפש ומה בצע ? ויודיעוני נא תיכף למינסק מי הוא ההולך רכיל מגלה סוד ובאיזה דרך נודע הדבר למען אשכיל לסַדֵר דברי בטעם ודעת, ואם כה יעשו ויסור העון מעלי אז בחפץ ה' אקרב כל הענינים אל המטרה לטובתנו ולטובתם, כן בכל היוצא מבית דפוסם וכן בפרטי הדברים הנוגעים למעלתם בהספרים היוצאים מפה כי כלם פונים (?) לטוב כחפצם וכחפצנו, וכל אשר קוינו להֵעָזֵר בפה לא שבו ריקם ועיר ווילנא תפול בנחלתנו אי"ה, עוד ענינים נכבדים ויקרים, ובשובי הביתה ואמצא תשובתם על מכתבי זה אז אודיעם את כל ונוכחת כל הענינים בפרטות, ועתה היום רד והשבת בא ע"כ אכלה לדבר, הנני ידידם המקוה ליום טוב כי נדבר שלום איש אל רעהו בגלוי נבלע ??? הלוט הלוט, והמשכיל עד העת ההיא ידום נפתלי משכיל לאיתן

המכתב נתעכב בידי עד עברי דרך ראוונע וגם היום מגיד משנה אגיד לכבודם להחיש לי דבריהם ע"י פאסט ראשון להורות לי הדרך להשיב דבר לראם כממעל הנ"לאין תגובות:

הוסף רשומת תגובה