דפים

יום חמישי, 29 באוקטובר 2015

מכתב מר' נפתלי משכיל לאיתן בעניין עסקי הספרים: כ"ב טבת תרכ"ד


ב"ה יום ויו בך טבת תדרך לפק

כבוד ועוז !

אחרי מכתבי הארוך הערוך ביום עש"ק העבר עומד ומצפה אנכי לתשובתם לדעת איך אכלכל במשפט את דבר האופלאגע אשר העברנוהו תחת שבטנו מבלי התבונן ואין השכל מקבלו, ואשמע דבר מה יענונו, אף אזני קשובות לשמוע מה פעלו ועשו מאז נפרדנו איש מעל אחיו אם כבר החלו ללכת הלוך וקרוב אל הדברים אשר שמנו להם למטרה.

הפעם אעירם להפריד תמיד בין החשבונות שלי ושל אחי לבל יעלו בלולים ומעורבבים רק יסדרו חשבונותי לבד וחשבונותיו לבד. ועפ"י הסדר הזה ישלחו לפה להרב ר' ליפמן שו"ב 30 סי' התחלה 30 חצי כלה 200 סי' ר"ח 50 זכר רב 100 תהלים ווע"ק 100 דברי מוסר, זולת זה ישלחו עוד 50 התחלה 20 סי' חצי כלה 100 דברי מוסר 30 זכר רב בפאק מיוחד למען באבראייסק, ויחלו לסדר חשבון באבראייסק בחשבון מיוחד.

יודיעונו למתי נוכל לקוות לקבלת החיי אדם ועוד ???הם החדשים אלחם? את הכל יבארו לפנינו? באר היטב.

שלשום שלחתי להאחים שואפי־הטאבאק 5 ליט טאבאק ע"י בע"ג מווילנא.

גם הפעם מגיד משנה אשיב להם לשום מחסום לפיהם לבל יבולע לנו בגלל זה וחלילה יגולו עלינו רעה לא ידענו שחרה, אף במכתבם בצירוף המשלוח לא ירמזו דבר זולת לר' ליפא לבד.

הנני ידידם הנחפז והנמהר מאד נפתלי משכיל לאיתן


ר' נפתלי משכיל לאיתן בעניין עסקי הספרים
אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה