דפים

יום שישי, 27 בפברואר 2015

רוח חכמים - פרשת חקת

רוח חכמים על פרשת חקת מאת ר' נפתלי משכיל לאיתן

זאת חקת התורה פרש"י לפי שהשטן ואוה"ע מונין את ישראל לומר מה המצוה הזאת ומה טעם יש בה לפיכך כתב בה חקה גזירה היא מלפני אין לך רשות להרהר אחריה, נראה שמדקדק סמיכת חקת התורה ולא פורש איזה הלכה אלא הול"ל זאת חקת הפרה כמו זאת חקת הפסח אבל זאת חקת התורה לא ידענו איזה הלכה וע"כ מפרש כי לא בא כאן להודיע איזה הלכה היא רק היא הקדמה ומילתא באפי נפשה היא כי התורה פי' אותה ההלכה שיאמר להלן היא חוקה ואין להרהר אחריה ואחרי כן מפרש הלכה דבר אל בני ישראל ויקחו וגו'.

חסלת פרשת חוקת

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה