דפים

יום ראשון, 1 בנובמבר 2015

הר"נ משכיל לאיתן אל הר"ש בובר: כ"ג מנחם-אב תרמ"ב


ב"ה יום ג' כ"ג למנחם תרמ"ב מינסק
כבוד ידיד נפשי הרב החכם המפורסם צפנת פנח (!)
גביר ושוע מוה' שלמה נ"י באבער בלבוב.

שלשום הריצותי לכבודו את שני חלקים האחרונים המשלימים את הספר סדר הדורות על נייר טוב, בקרייצבאנד רעקאמענדירט*, והיום קבלתי מכתבו אשר הכלימני בו לחשוב כי שכחתי שמו וזכרו ואת האדרעס שלו בכתוב עמים כאחד העם אשר נסה אלי דבר רק פעם אחת בשלחו אלי כסף מחיר החלק ראשון ולא יותר, לא אדוני ! איש כמהו לא יזוח מקרב לבי ולא ימוש מנגד עיני איש כמהו לא שכחתי ולא אשכח כל ימי צבאי על הארץ וכל אש וכל מוקדה לא ישרפו את שמם בשבת, ולא על כמו אלה נשאתי משא במכ"ע הצפירה להזכיר לי הנשכחות ולהשיב לי האובדות, וזה לי האות כי עוד לפני בוא מכתבו להזכירני כבר יצאו הספרים ע"י הפאסט, אך פצעי אוהב כאלה אשא ואסבול בידעי כי נשא וסבל גם הוא למעני והלאיתיו בלהג הרבה.

בסוף חלק ג' בין התקונים והמלואים ימצא כי הזכרתיו איזה פעמים והבאתי על שמו איזה תקונים.

אף כי הספר נגמר מבית הדפוס זה יותר משבועים בכל זאת עוניתי ביד הכורך עד שזכיתי לראות ספרים מחותלים וראוים לשלחם על פני חוץ וזה יומים אשר באו לי לביתי הספרים הראשונים ומהרתי ושלחתי לכבודו ראשונה, ומה אומר ומה אדבר בדבר כבדות ההדפסה, לא נושעתי בהפצת קול הקורא ואין איש אשר תמך בידי, וחברת כל ישראל חברים אשר בוויען הבטיחוני בסך 100 גולדין בעד 5 עקזעמפלארים ומהרתי אז ושלחתי 5 חלקים הראשונים בחשבי כי בקבלת החלקים הראשונים ישלחו לי הכסף להִוָשֵעַ בהם להוצאות ההדפסה ולא זכיתי לקבל אפי' ידיעה כי הגיעו הספרים לידם ועתה אוסיף היום לשלוח לידם את החמשה חלקים ב' וג' האחרונים בתקותי כי עתה עכ"פ בקבלתם את הספרים בשלימות ישלחו לי הכסף כי לא אנשים הם ויתנחמו וישנו מוצא שפתם, ואני מוקף בחובות ונושים מפנים ואחור מימין ומשמאל.

את עבודתו הרבה והגדולה ואת הוצאותיו העצומות לטובת שדודי ארצנו שמענו וידענו ושמו הטוב כחצוצרה בפי הקהל ישגבהו שם אלקי ישראל להשכיל להיטיב כל הימים ובתוך עמו לא יהי כושל, ומשכורתו מאת ה' תהיה עושר וכבוד אורך ימים ושנות חיים ויתן לו כח לעשות חיל בספרותנו לפנח (!) נעלמים ולגלות מטמונים להאיר על הארץ.

אם תרשהו עתו ייטיב נא עמדי להגיד לי משפטו על שני חלקים האחרונים וביחוד על חלק השני סדר תנאים ואמוראים גם לנטות קו ולתקן בכל מקום אשר ימצא שם בדק, הרשות בידו לבקר את מפעלי כי את האמת אבקש ולא את הכבוד המדומה.

אשאר אוהבו חובב שמו נפתלי משכיל לאיתן


ר' נפתלי משכיל לאיתן שולח לבובר הסדר הדורות

ר' נפתלי משכיל לאיתן מודה לבובר על עזרתו לנפגעי הפרעות*קרייצבאנד רעקאמענדירט הוא סוג מסוים של משלוח מבוטח, כלומר, משלוח שיש עליו אחריות (ביטוח). צורות איות נוספות: רעקאממענדירט, רעקאממענדיערט, רעקאמענדיערט.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה