דפים

יום ראשון, 1 בנובמבר 2015

הקדמות ר' נפתלי משכיל לאיתן להוצאה השניה והשישית של סדר הדורות

הקדמת המסדר לתוצאה שניה

אין תהלת כל ספר כתהלת הכלל ואין הסכמה כהסכמת דעת הקהל. ומה האות והמופת על הסכמת הכלל, במה יודע איפא כי דעת הקהל נוחה מן הספר ההוא וסמך את ידו עליו ונרצה לו, הלא היא השָּׁנוֹת ההדפסה. חות דעת הקהל היא וחתימת ידו בספר הגלוי כי ברכה בו, כי נמצא בו חפץ וענג צרך ותועלת; זה לו האות כי יבוקש יחופש ויאספוהו הביתה. ועל כן כמו חלב ודשן תשבע נפשי בבוא ספר סדר הדורות זה המתוקן והמסודר מאתי מחדש שנית במכבש הדפוס. אגיל ברעדה ואעלזה בכבוד כי זכיתי אל ההסכמה הגדולה הזאת, כי מלאכתי מצאה חן בעיני בני עמי, פריי מתוק לחכם ותקותי לא נשארה מעל. אברך ה' אשר יעצני וישגבני ישע, כן יגמר ה' עלי תמיד ועל עצתי יופיע. ובשלחי את הספר הזה שנית על פני הארץ לא שלחתיו ריקם כי באו בו כמה תקונים על ההדפסה הראשונה, ותקותי כי יברכוני טובים.
                                                                           המסדרהקדמת המסדר לתוצאה ששית

הנני נגש הפעם להוציא את ספרי זה תוצאה ששית אחרי אשר כשנתים ימים אזל מידי מכל וכל. אשא כפי לאל עליון, אהודנו כי זכיתי לראות מעשה ידי להתפאר בישע אלהים יותר מאשר פללתי, מספר התוצאות יעיד למדי עד כמה מקובל ומרוצה לכל מפלגות העם כתורנים כמשכילים; זכיתי בחסדי ה' לשמוע מראשי גאוני הדור אשר קדמו פני בתודה מעצמם מפיהם לאזני ללא דרשתים על זה; זכיתי כי היה לספר שמוש על שלחן גדולים למשמש בו בכל שעה; זכיתי כי יפקד ויזכר בספרי מחברים חדשים בכבוד, והיה כספר מפתח לשני התלמודים ולכל ספרי חז"ל בכל הנוגע להתנאים והאמוראים להם ולחבריהם ותלמידיהם קורותיהם והלכותיהם. ספרי זה לא העשרני כי לפי גדלו וכמותו כל השלשה חלקים לא רביתי במחירו, אך חִנו וחסדו בעיני הקהל ירהיבוני והיה זה שכרי.

מינסק, בחדש ניסן תרנ"ז.
                                                                          המסדראין תגובות:

הוסף רשומת תגובה