דפים

יום שני, 2 בנובמבר 2015

ר' נפתלי משכיל לאיתן שולח ספרים למדרש אברבנאל - הגלגול הראשון של הספרייה הלאומית

כתבה בעיתון הצפירה - 23/05/1895


על גבי עמוד השער נכתב בכתב יד: נדבת הר"נ משכיללאיתן נ"י, י"א מנ"א [=מנחם אב, שנת תרנ"ב]


בשער השני של העותק הנ"ל מופיעה החותמת של בית הספרים מדרש אברבנאל, כאשר פרט השנה כלול בתוך החותמת


החותמת בתקריבאין תגובות:

הוסף רשומת תגובה