דפים

יום שלישי, 3 בנובמבר 2015

רנמ"ל מודיע לרש"ב שכבר התחיל להדפיס את ה"סדר הדורות"


ב"ה מינסק זך מנח"א תרל"ז

כבוד הרב החכם הבלשן הגדול, שם לו בגדולים, הגביר מוה' שלמה נ"י באבער

משך ירחים שנים טולטלתי טלטלה גבר, ומכתבו היקר מן ד' תמוז חִכה לבואי, ע"כ אל יפלא בעיני כבודו כי לא מצא חזון מאתי עד כה. כי אמנם ידעתי להכיר ולהוקיר דברי איש כמהו, ומה גם בבואו לתת כבוד לשמי ולרצות את פועל ידי, אשר זה כל ישעי וכל חפצי, כי תמצא מלאכתי מהלכים בין הגדולים.

לעשות רצונו חפצתי ושלוח אשלח לכבודו את הספר כלו או כל חלק וחלק (אם אחלקנו ברבים לחלקים) על אדרעס שלו, על נייר רעגאל. ואת השני רו"כ אשר אמר עם הספר, יוכל לשלוח על אדרעס שלי בכל לשון שיבחר, וגם כתוב מלמטה. –

כבר נדפסו איזה באגען – והיה זה שלום מאת ידידו המצפה למכתבו נפתלי משכיל לאיתן

Herrn Naftali Maskilejson

In Minsk Gouv. Russland


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה