דפים

יום חמישי, 2 באפריל 2015

הקדמת בני ר' נפתלי משכיל לאיתן לספר "רוח חכמים" על התורה

הקדמה קצרה מאת בני המחבר ה"ה ר' מנחם ור' ישראל משכיל לאיתן

אל הקוראים

הננו מברכים ברכת שהחינו וקימנו והגיענו, שזכינו לזמן הזה, להוציא לאור את הספר היקר גדול הכמות ורב האיכות, שהשאיר אחריו לברכה אבינו היקר הרב המנוח ז"ל. בשם אשר פיו יקבנו "רוח חכמים" כשמו כן הוא רוח חכמים נוחה ממנו, ראוהו חכמים (הכ"י), ויהללוהו, ונבונים ויתפלאו ויוציאו משפט עליו כי לא בא כבושם הזה בספרות הדרוש.

ובזה נוכל להתפאר, כי כל איש שקרא את רוב מאמריו של כבוד אבינו הרב המנוח ז"ל המפוזרים, ומה שיצא מתחת עטו יעיד על אבינו המנוח ז"ל כי בצחות לשונו, ונועם הגיוניו, ורעיוניו המזוככים עלה על דרשנים רבים מזמן האחרון אפילו היותר מפורסמים, וגם ספרו זה מעיד עליו, כי הביא ברכה רבה לדורשי ספרות הדרוש, אשר ממנו ישאבו מים חיים מתורתנו הקדושה והטהורה, וישמיעו ברבים את מאמריו הנעימים. ובזה יקיימו: כל האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם, ושפתי אבינו הרב המנוח ז"ל דובבות בקבר.

ואנחנו בניו, המתימרים בכבודו לא חסנו על ההוצאות המרובות, והננו מוציאים לאור את הספר היקר הזה בתכלית ההידור, למען יהי' גם החיצוניות נוחה על הקוראים, ונקוה כי יתקבל הספר הזה בקהל הקוראים ברצון, וימצאו חפץ בו, ויזכרו בברכה את הרב המחבר ז"ל.

האחים בני הרב המחבר נפתלי ז"ל, בהרב הגאון
מאור הגולה מרן אברהם זצוק"ל משכיללאיתן.שער ספר "רוח חכמים" מאת ר' נפתלי משכיל לאיתן

המולי"ם של הספר הם בניו של ר' נפתלי משכיל לאיתן - ר' מנחם ור' ישראל משכיל לאיתן

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה