דפים

יום שישי, 28 בדצמבר 2012

מכתב ללמד - "מנקיי הדעת שבעירנו"

פו.

אליכם זורעי על כל מים !

קול דמי אחינו הנוסע החולה הזה צועקים אליכם בית ישראל ! לקום לרוחתו לישועתו, ואל הקול הזה יענה הֵד קול אשה אומללה וחמשת ילדיה, אשר חייהם תלויים בחייו ונפשם קשורה בנפשו. ואלו היו בידו צלם דמות תבניתו וסמל כבוד ביתו, כאשר היו לו מימי קדם, ושויתם אותם נגד תמונתו ומצבו היום את זה לעומת זה, וראיתם וידעתם מה חדל הוא, ומה הגיע אליו, כי עתה גם באין אומר ובאין דברים מאתנו בלי נשמע קולנו היום, היו לו תעודות היותר נאמנות, ומכתבים היותר ממליצים לעורר עליו חמלה וחנינה, להפוך לב חזק מצור לרחמים. אבל באין בידו מאומה מכל אלה להודיע לבני האדם תהלותיו וכבוד הדר ביתו מימי קדם, להראות את המהפכה אשר הפך ה' אותו באפו ובחמתו, והוא עובר עליכם בגפו רק בנפשו ועניו, מתחובבים אנחנו לשלוח דברינו עמו, להגיד לבני אדם שיחו, ביום נחלה וכאב אנוש. – האיש הזה הוא מנקיי הדעת שבעירנו, תפארת אדם ונפש רוממה נקבצו באו בו כאחד, וכבוד ה' היה חופף עליו ועל ביתו כל היום, וכל רואיו התברכו בו; וזה שנים אחדות אשר רוח העת נשבה בו, וירופפו עמודי מצבו, ושמש הצלחתו ירדה עשר מעלות אחורנית, ולאחרונה שֻׁלח רזון במשמן בשרו וכאבו נעכר, ומחלת רזון זעומה זאת אכלה ממנו את יתר הפלטה, ועוד לא מצא רפאות לבשרו ושקוי לעצמותיו ומכתו אנושה. ועל פי הרופאים אשר באו עד תכונת מחלתו, תזרח לו שמש צדקה ומרפא בכנפיה בבתי הרחצה באשכנז, וממעיני הישועה יוָשע. ועתה תערב נא עתירתנו לפניכם ישרי לב, בעד האובד והאומלל הזה, להיות לו מכל עיר ועיר לעזר בהוצאות דרכו, עד כי יבוא אל העין, אל המקום אשר אמרו לו הרופאים, וחיתה נפשו ונפשות ביתו בגללכם; ובגלל הדבר הזה תאריכון ימים, תנובו בשיבה דשנים ורעננים תהיו, ויהי ה' עליכם סתרה לשמרכם מכל רע. דברי המעתירים ...

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה