דפים

יום שישי, 28 בדצמבר 2012

מכתב ללמד - "גם במדעים דרך אמונה בחרתי"

לא.

ברכה בלי מְצָרִים !

אל המקום אשר עיני ולבי שם, אל האנשים אשר כל מעיני בם, ובהם כל חיי רוחי, אשלחך עטי הפעם, נתיב לא ידעתו עטי ! מעודך, מקום לא שזפתו עיני אף לא העליתיו על ערש יצועי בתנומות עלי משכבי, תעדה תֻפיך ויצאת במחול משחקים, הלוך וקראת באזני בית מחותני לאמר: "כה אמר בנכם ואחיכם, ברוכים אתם לה' היוצר יחד לבנו, וברוך יהיה זבד משפחה אשר זבדנו אל עליון ואגֻדתנו אשר על ארץ נוסדה, ברית מלח עולם תהיה ובנין עדי עד, לוית חן תהי לראשי שתי המשפחות, אור זָרֻע להורים ושמחה לישרי לב, הכורמים יענו הידד והנוטעים יתרועעו אף ישירו, כי יראו מטעיהם להתפאר ועל בניהם נעם ה' ! – זאת הברכה אשר ברך ... איש בריתכם בן חברתכם, זאת הברכה הראשונה ברכת מז"ט ליום בואו במָסֹרת ברית הנשואין את כבודכם" ! אך נחמתי ! אנה תלך שבטי ומשענתי, אנה תרחיק ללכת ? לא עיני ולבי במקום ההוא כי המקום ההוא בלבבי, לא בהם כל מעיני כי הם בקרב רוחי, בקרב ולב עמוק, ומה אבוא אליהם בכתובים והם כתובים באצבע אלהים על לוח לבי ולקרנות מזבח נפשי ! המכתב מכתב אלהים הוא והמקרא מקרא קדש, לא תשבע עין לראות ולא תמלא אזן משמוע וכל הדברים יגעים !! – .

היום הזה כלתה שמשי את מעגלה, היום הזה עברה את התקופה הראשונה מימי חיי, תקופת ימי השחרות, היום הזה נהייתי להם לבן ולבניהם לאח, היום הזה נהייתי חבר לחברת האדם, ואחר כבוד תקחני, וידעתי היום והשיבותי אל לבבי לנער חצני מאבק הילדות, אִנָער ואצא, אשיש כגבור לרוץ אורח החכמה והדעת, והנני הולך להרגיע נפש מחותני ולהודיע את האנשים אשר לא ידעוני, כי גם במדעים דרך אמונה בחרתי, לא תבוא שמה יראת שמיר ושית, פחד הכפירה ושבוש הדעות, אבני הנגף אשר יתנגפו בהם רגלי הדור החדש; כי המה עץ האמונה בל שורש בלבם גזעו, בפיהם ושפתם יכבדו ה' ותורתו ולבם בל עמם, והיה כי תַּשֵׁב בו רוח העת החדשה ועוקרתו והופכתו על פניו, ואני מהֻלל שם אבותי אקרא ! כי נטעוני שורק, עץ שתול על פלגי התורה והאמונה, מלאו כרשי יראת ה' ואהבת תורה בטרם האכילוני מגדנות הזמן ומטעמי העת החיה, על כן פריי יהיה קדש לה' ועָלי לא יבול, גם כי תאחז ידי בכל אשר הזמן שואל מבן הנעורים, ימיני נאדרי בקדש ותורת הורי בתוך מעי, לבלי סור מן המצוה אשר צוני ימין ושמאל. אחשבה למשפט כי יהיו דברי אלה לרצון לכבודם, על כן דברתים ראשונה, ידידם המיועד לחתנם ...

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה