דפים

יום שישי, 28 בדצמבר 2012

מכתב ללמד - "הראוני נא את כבודכם בתמונות פוטוגרפיות"

ל.

       ברכת שלום ומזל טוב !

הא לכם בעלי בריתי החדשים ! הא לכם אלופים לראשי מקרוב באו ! הא לכם ברכתי הראשונה ברכת שלום ומז"ט, לקשר התנאים אשר נקשרנו לאשר עדי עד ולהצלחת עולם ! – אמנם כן ראשונה היא ברכתי זאת להשמעות אזנים, ראשונה היא הפעם להתפוצץ מפה לאזן בצלצלי שמע לצאת בקול רנה והמון חֹגֵג [במקור בטעות: הגג], אבל איננה ראשית אוני ברעיון לבי והלך נפשי. גם בטרם נודע לי סוד שיח שרפי קודש, עד לא הורם הלוט הלוט מעל המערכה והמסכה הנסוכה על מסתרי ההשגחה, לראות עין בעין את חבלי אשר הפילה לי בנעימים, כבר לבי וקרָבי העתירו תמיד ברכות אין קץ, לאלה אשר עתדם האלהים לגורלי ומעי המו לו, ברכתי ולא ידעתי את אשר אברך, רחש לבי דבר טוב ולא ידעתי אל מי, עתה כל רעיוני רוח, כל ציורי הדמיון ההם, יתגשמו היום אל הַיֵשׁ ואל המציאות לעשות מהם כַּוָּנִים לִמְלֶכֶת [כך! ע"פ הכתוב בפסוק] האהבה והידידות, בעולם ההוה והאמת. קנה הסופרים אשר בימיני קנה ציָרים הוא לי, אטבלנו בששר הדמיון ובצבעיו הרבים, צבעים מצבעים שונים, למשוך ולצייר בהם את אשרי ואת טובי, את חבלי הנעים ואת מנת חלקי, החלומות הנעימים ההם אשר חלמתי אראה עתה בהקיץ, אחזה הצלחתי גלוי עינים, ואת יקר חלדי עפעפי יישירו נגדי ! – ומי יתן אפוא כי הנפשות החדשות האלה אשר ראית[י]ם במחזה, ואשר אדעם עתה בשם, יֵרָאו ויוָדעו לי גם בצלם דמות תבניתם ביפי תארם וצביונם, ביפעת פניהם ורשפי עיניהם, או אז באה עליצת נפשי עד מרום קצה, אז שויתי פניהם לנגדי תמיד, ובכל מקום תדרוך כף רגלי פניהם עמי יהלכון, וראיתי את אשר אֹהַב, והכרתי את אשר אוקיר, כי לא ראיתי כל תמונה זולתי קול ברכתם בכתב על ספר, הראוני נא את כבודכם בתמונות פֿאטאגראפֿיות ! הראוני את מראכם ! השמיעוני את קולכם, כאשר שתי אלה יחד עושה לכם בזה בנכם בן בריתכם ...

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה