דפים

יום שני, 17 בדצמבר 2012

מכתב ללמד - קרית מלך רב פטרסבורג המעטירה

סא.

       ידיד נפשי !

קנא קנאתי בך יקירי קנאה גדולה, כי באת קרית מלך רב פעטערסבורג המעטירה, ותלך מעדנות בתוך עיר מקדש מלך, כלילת יופי משוש לכל הארץ; העיר אשר כלתה לה נפש כל יושבי הארץ, כמהּ לה בשר כל איש רוסיא, לשמה ולזכרה תאות נפשם; העיר אשר לצדק ימלוך בה מלך ושרים למשפט ישורו; העיר אשר ממנה תוצאות חיים לרבוא רבבות עבדיה, הנותנת חקים צדיקים ומשפטים ישרים, חיי בטחון ושלות השקט לכל יושבי הממלכה הזאת; העיר הדואגת לשלום כל הארץ כאם רחמניה בעד פרי בטנה. בעיר הזאת תדרוך כף רגלך היום; קנאתי בך מאד ! – ראות רבות תראה, חזות הכל, שם מלך ביפיו תחזינה עיניך, שרים ורוזני ארץ, פחות ופרתמים, היכלי מלכים וכל שכיות החמדה, בתים וחומות מרהיבי עין אשר אין על עפר משלם, בנינים נפלאים המעוררים תמהון בלבב הרואים, גני עדן וכרמי שעשועים, אוצרות סגולה ודברים עתיקים ואין קצה לתכונה; חזון נחום האלקושי תחזה ברחובותיה, יתהוללו הרכב וישתקשקו הפרשים, והחוצות תהימנה מאדם רב, אנשי חיל מתולעים באש פלדות, ומראה כלי נשקם כלפידים כברקים ירוצצו, לא תמלא אזן משמוע ואף כי לא תשבע עין לראות. בהלך נפשי אשוה לפני את העונג אשר תתענג למראה עיניך לעונג רוח ונפש, אשר כל כלי המבטא עליו לא יצלח לברוא לו ניב שפתים, אדמה כי כמלאך אלהים תתהלך ברחובותיה, לא תאכל לחם ולא תשתה מים, כי תשבע ממראה עיניך לבד. כי היש עונג גדול ורב לבן נאמן המתרפק על אמו הורתו, מאשר יתענג בראותו אותה פעם ראשונה והוא לא הכיר בה עד כה ? או היש לו תשוקה עזה ונמרצה מלהתעלס בחיקה ? על כן קנאתי בך ידידי ורעי ! קנאתי בך מאד ! – .

אנכי הקימותי את דברי לשלוח לך מכתבי לעיר ... למועד אשר יעדת, אך שב אלי הנה, כי הקדמת לנסוע משם טרם בואו, ומה פרצת עליך פרץ ? ולשנות לך בזה את דברי הספר ההוא אחשוב למותר, כי שורש דבר נמצא בו כבר הוגד לך ושמעת מאת ... וחדשות לא צמחו עוד בימי      מספר אלה, ולא אצלתי לך, רק ברכה היוצאת מקרב לבי, כי בין ההמון הרב הזה אשר תתהלך בתוכו תמצא גם את האושר, ובין הסגולות היקרות תפגוש את ההצלחה, יחד תתלכדו ולא תתפרדו, ויהי נעם ה' עליך ומעשה ידיך יכונן, כמשאלות לבבך וברכת אוהבך הנאמן ...

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה