דפים

יום שישי, 28 בדצמבר 2012

מכתב ללמד - צלם דמות תבניתי אשר העתקתי לי

סב.

ישא ה' פניו אליך !

בשבוע הקודם שבתי הביתה מדרכי אשר עשיתי ירחים שנים, כמעט אשר ירדתי מעגלתי נפל מכתבך על צוארי ויחבקני וישקני, כאיש אשר לא ראה את אחיו שבעה שבועות שנים; גם אני השבתי אהבה אל חיקו, אמצתיו למו פי, מיטב נשיקותי ומיטב הגות לבי נתתי לו, כי נעמת לי מאד, נפלאתה ... [כאן נחסרו כמה שורות והן תושלמנה לעת מצוא] ... את כל יריעות השמים, כי גם הרגעים ..... אתי, אשר גנבתים בערמה מעבודתי, והצלתי לך שתי כרעים ובדל אזן, כי רק למענך חלצתי לי רגעי מספר לצקת לרגלך רגשי אהבתי, אשר לא אעשה כן לאחר מבלעדך [כך במקור!], גם לא לאחד ממאהבי העוטרים אותי מסביב, עד אשר אכלה לבקר את ספרי חשבונותי לתור ולראות את המעשים אשר נעשו בתוככי מסחרי בכל הימים אשר נדדתי מקני, לערוך אותם מערכה איש על צבאו ואיש על דגלו, פן אבוא במבֻכה לא אוכל לצאת, ומרוב ימים יסֻכסכו הענינים איש באחיו. לזאת הנני עמוס כל היום משא לעיפה, רוחי זרה לאשתי ואהבתי לפרי בטני, והנני פרוש כל היום כשוחה עם ארבות ידי על ספרי הזכרונות מהבקר עד הערב ואשמורה בלילה. חבי כמעט רגע עד אשר אכלה עבודתי, אז אפקוד את כל מאהבי נפשי, אדברה שלום בם, אכבירה אליהם במלים, וניד שפתי לא אחשך גם ממך משאת נפשי.

הנני שולח לך ידידי בזה צלם דמות תבניתי אשר העתקתי לי בשבתי בקרית ... על ידי האמן המהולל ... עשרה לוחות כאלה העתקתי לי ויתנפלו עליהם בית אבי ובני משפחתי ויבלעום כבכורה בטרם קיץ, ויוָתר רק הוא לבדו, אשר צפנתי במסתרים ולא חלו בו ידים, והקדשתיו לך למען תשבע בהקיץ תמונתי, והיה לי לזכרון לפניך תמיד. הנה זה לך דמות פני, ומכתבי יהיה לך דמות אהבתי, והבטת אליהם וזכרת את בריתי אותך, וחי עמך אחיך ...

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה