דפים

יום שישי, 28 בדצמבר 2012

מכתב ללמד - מכתבים לרגל סיום מסכת

מכתבי נער לאביו כהתמו מסכת

ט.

מכתב לתודה !
בעמדי היום על הפרק, כגלותי א) בלמודי את מסכת ... ועברתי בה משער לשער, עתה אבוא להשתחוות לפניך אבי היקר, ואשלמה תודות לך, על תורת ה' אשר למדתני, ועל כל הטובה אשר עשית לבנך עבדך. זבח בית הספר לנו היום, משוש מסביב, מורי יגיל ברעדה וחברי יעלזו בכבוד, ואני לא תערב לי שמחתי עד אם אקריב לך תודתי, כי תורתי מאין תצא ? וחכמתי מאין תמצא ? ממך הכל ומידך נתת לי ! על כן אודך מקרב לבי, וארצה פניך בהודעתי אשר תיקר בעיניך מכל הון ומכמנים, כי שגורה המסכת הזאת ושמורה על דל שפתי כתובה בספר הזכרון לפני, בחנני נא ונסני אם לא ידעתי כל סוגיותיה למקומותם למושבותם איש על מחנהו ואיש על דגלו, באיזה פרק ובאיזה עלה, שאל נא אבי ואגדך תוצאות כל שקלא וטריא, לשכנם תדרוש ואביאך שמה, כיד הזכרון הטובה עלי, וכיד השקידה אשר אשקוד בחשק נמרץ לשוב ולחזור ולעבור עליה תמיד, זאת תודת בנך ...

י.

אבי עוזי ומעוזי !
אעלך גם עלה על ראש שמחתי, אנהגך אביאך אל בית ספרי אל חדר תורתי ויֵחד כבודך בשמחת תורתי שמחת כַּלּוֹתִי מסכת ... זה הים גדול ורחב ידים, ומי העבירני בתוכו משפתו עד שפתו, מי נתן לי בים זה דרך ובמים עזים אלה נתיבה ? אם לא ידך הרחבה, ימינך וזרועך ואור פניך כי רציתני ! ועתה הנה באתי עד החוף ובידי סגֻלות הים, כי צללתי במים האדירים האלה והעליתי פנינים מקרקע הים, ושפוני טמוני חול אשר חשפתי מתהום רבה, צרורים בצרור זכרוני חתומים באוצרותי, זכור אזכור כל עניני המסכת הזאת, יעברון לפני במחזה כצאן ירושלים במועדיה, ואשיב לכל שואלי דבר דבור על אָפניו, והסגולות היקרות האלה מובאות אליך, כי אדון האניה אתה ולך כל העושר והרכוש הזה. וכמעט צלחתי את הים הזה, אכונן דרכי לעבור עוד ארחות ימים, לראות מעשה חכמינו נ"ע ונפלאותיהם במצולה, ולא אראה פניך ריקם כי אם אביא לך כל יקר וכל סגולה אשר אאסוף בחפני, אקבוץ על יד וארבה להביא והיה רכושי רב, שלח אניתך על פני המים, נהלני על מי התורה והתושיה ותשמח כל הימים בשמחת תורת בנך ...

עד כאן

א) אולי מלשון "גלו מסכתא" כמו שאמרו בעירובין (נג סוף עמוד א) "בני יהודה דגלו מסכתא נתקיימה תורתן בידם".

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה