דפים

יום שישי, 28 בדצמבר 2012

מכתב ללמד - להתרחק מ"הבחורים המתחממים לאור חכמה כוזבה"

לו.

      מחותני איש חמודות !

אתמול הבקר אור באנו שערי עירנו, בעוד אנשי ביתנו נמו שנתם, דרכנו היתה צלחה ונעבור שלום ארחנו עד בואנו הביתה, ומה שלום דרכם גם הם כי אדע ? כלינו דרכנו כמו הגה, כי בכל הדרך דמינו כי משוחחים אנחנו חד את אחד, דמינו כי עוד עומדות רגלינו יחד במלון ... מקום כריתת ברית התנאים, גם הלום אראה את כבודם אחרי רואי ! ארץ רחבת ידים תבדיל [במקור בטעות: תגדיל] ותפריד בינינו ואת קול אהבתו אנכי שומע לרגעים, כי חדשים לרגעים יענה לבי הֵד ! מחשבותיו הטובות עלי אראה, עדר המזמות שגלשו מהר האהבה ! עזבתי את כבודו אבל לא את אהבתו, כי עמי ארחה לחברה, פה עמי אראנה מקרוב, אשורנה ולא רחוק ! עוד שפתי חמות מנשיקות פיו, עוד ברכות פרידתו צוללות באזני, עודני נפעם ונמוג מאש ידידותו ולבי הולם פָּעם. – בכל הדרך אשר עברנו העתירו עלינו ברכות אין קץ, גם הלום הקדשנו קרואים, ויקדמו אותנו בברכה כל בני משפחתנו, וכל אוהב וָרֵע, ואמרו העוברים "ברכת ה' עליכם ועל הברית אשר כרתם" ! יתן ה' ויחולו הברכות על ראשינו ולא יפול מהם צרור ארצה, ויברך גם אותם לרגלי לרגל התקשרותנו מעדנות. – לקחו הטוב אשר ערף כמטר על תלמי לבבי טרם נפרדנו, לשקוד על דלתי התורה לדרוש ולתור בחכמה ולשמוע בלמודים, ולהנָפָה בני חברתי בנָפַת הבִּקֹרת להפלות בין איש לאיש, את הקדוש ואקריב אלי ולהבָדל מן התועים, אותו אשמור לעשות, וארשת שפתיו בל אמנע סלה, עוד מעט מזעיר אשובה אל עבודתי בתורה ושקידתי בלמודים, ועיני אשית על דרכי לבלתי לכת אחרי הבחורים נעוי לב, המתחממים לאור חכמה כוזבה עד כי ישרפו את בגדיהם, או כזבוב המועף ביעף סביב לנר, עד כי יכוה ויעלה על המוקד, בסודם לא תבוא נפשי ובקהלם לא יחד כבוד בנו החדש, אשר עיניו כלו למכתבו ואזניו קשובות לשמע שלומו ...

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה